นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันไหว้ครู

Ico48

เป็นการเรียนที่ถอดรหัส จากรูป เป็นนาม แล้วนำลงมือทำ ช่วยให้ทุกคนมีพื้นที่สำหรับการได้แสดงบทบาททั้งเป็นครูและผู้เรียน

ด้วยความอดทน อ่อนน้อมถ่อมตน ฉลาดหลักแหลมตามวุฒิภาวะภูมิธรรมและประสบการณ์ ร่วมวิเคราะห์ วิพากษ์เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ก็บานทั้งดอกเข็มและดอกมะเขือ คงเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นนะคะ

ขอบคุณบทเรียนที่ถ่ายทอดค่ะ

เนื้อหาเต็ม: วันไหว้ครู