นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำไม? ต้องแบ่ง Class

Ico48

ขอบคุณครับ ท่าน ServiceMan ที่เตือน ผมได้ทำการแก้ไขในบันทึกให้ถูกต้องแล้วครับ