นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Intermediate check # 1_ตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานเครื่องชั่ง

Ico48

แก้ไขแล้วเป็น ความดันบรรยากาศ ให้เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงไม่เกิน ± 10 mbar

วิศวกร (TM หญ่าย) เข้ามาดูแลก็ดีอย่างนี้นี่แหละ...