นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Intermediate check # 1_ตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานเครื่องชั่ง

Ico48

สงสัยห้องสอบเทียบจะหนาวจัด และก็หนาวจริงๆ

ตรวจสอบความดันบรรยากาศด้วยนะครับ 60 ± 10 mbar ไม่น่าจะเป็นค่านี้ พิมพ์ผิดหรือเปล่า :)