นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำไม? ต้องแบ่ง Class

Ico48

SDHC Secure Digital High Capacity ตกคำว่า High ไปครับ

Class สูงๆ จะเห็นผลชัดเมื่อใช้กับกล้องดิจิตอล กล้องความละเอียด 10MP เมื่อถ่ายภาพจะได้ ไฟล์ขนาด 3-4 MB ถ้าถ่ายต่อเนื่องเร็วๆ 3 ภาพต่อวินาที ก็ต้อง Class 10 เลยครับ ส่วนถ้าจะถ่าย HD Movie 720p ผู้ผลิตกล้องแนะนำให้ใช้อย่างต่ำคือ Class 6 ครับ

เนื้อหาเต็ม: ทำไม? ต้องแบ่ง Class