นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Intermediate check # 1_ตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานเครื่องชั่ง

Ico48

เป็นเรื่อง Human Error นี่เอง

แบบนี้ต้องให้วิศวกรดูแล (คน) เพิ่มขึ้นอีกอย่างแล้ว นอกเหนือจากดูแลเครื่องมือ

เราเอง