นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Intermediate check # 1_ตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานเครื่องชั่ง

Ico48

บางครั้งบางคราว หรือ หลายครั้งหลายคราว ผู้ใช้มักจะอ่อนไหวไปกับสภาพแวดล้อม มิใช่เครื่องมือ.....

เพราะฉนั้น นอกจากจะต้องดูแลเครื่องมือ แล้ว ยังต้องดูแลผู้ใช้เครื่องมือด้วย...เช่นกัน....