นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำไม? ต้องแบ่ง Class

Ico48
MK [IP: 172.31.16.192]
13 มิถุนายน 2555 10:26
#77815

- เคยพบปัญหาการใช้ SD card ว่าไม่สามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลลงไปได้ สาเหตุก็คือใช้ SD card มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วในการเขียน อ่านของระบบ

- SD card ใดที่ไม่ระบุความเร็วไว้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น 2Mbit/s

- เมื่อเปลี่ยนมาใช้ตัวที่รองรับ 4Mbit/s ก็สามารถใช้งานได้

เนื้อหาเต็ม: ทำไม? ต้องแบ่ง Class