นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มงคล 38 ประการ #1

Ico48

@ พี่ Our Shangri-Laช่วงหน้าก็เข้าถึงธรรมเช่นกันครับรู้สึกว่าจิตสงบครับ

@ พี่มิ้กกี้ขอบคุณสำหรับกลอนดีๆภาพน่ารักที่ทำให้มองเห็นโทษของการคบคนพาลได้ชัดเจนขึ้นครับ

เนื้อหาเต็ม: มงคล 38 ประการ #1