นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 องค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Ico48
จากเด็กบดินทร1 ม.1 [IP: 58.11.148.240]
07 มิถุนายน 2555 20:59
#77747

ช่วยการบ้านภูมิศาสตร์ได้นิดหน่อยค่ะ