นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ธรรมะ จากละคร บ่วง เรื่องเดียวเห็นครบ!

Ico48

ตัวเรายังไม่เป็นของเรา นับประสาอะไรที่จะไปบังคับให้ผู้อื่นเป็นอย่างที่เราต้องการ

ชอบละครเรื่องนี้ค่ะ