นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

Ico48
Yapat (Recent Activities)
01 June 2012 14:46
#77608

ตั้งแต่ทำงานมาแลกไปกี่อย่างแล้วนี่