นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กริ๊ง กริ๊ง โทรไปแล้วไม่มีคนรับสาย

Ico48

ฮ่า ๆ เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ เมื่อไม่มีใครอยู่ แล้วใครจะดึงสายนะเนี่ย? แนวทางกันเหนียวนะ

1. แจ้งตามที่ BaBy แนะนำ

2. ฝากเรื่องกับหน่วยสารบรรณ ให้รับแทนด้วย เผื่อว่า ไม่มีใครเปิดอ่าน mail หรือไม่ทราบมาก่อน

ปล.วันที่ 31 พ.ค 2555 เวลา 09.00 น. สำนักงานเลขานุการฯ ประชุมการจัดทำรายงานผล TOR ฝากแจ้งผ่านนี้ก่อนนะค่ะ