นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมคำนวณช่วงเวลาใน Excel

Ico48
พรพิมล [IP: 110.168.81.123]
28 พฤษภาคม 2555 20:21
#77481

การคำนวณเวลา8.00-18.30แต่มีเวลาพักขั่นกลาง2รอบจะคำนวณในโปรแกรมเอ็กเซลยังไงค่ะ