นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Trip เซี่ยงไฮ้ (ตอนที่ 4) Facebook ในเมืองจีน

Ico48

ขอบคุณอาจารย์ พนิดา ค่ะ ...

คุณเมตตา ชอบเขียน อ.พนิดา ชอบอ่าน...

ลงตัวกันพอดี

มีเรื่องราวมากมายที่จะ แบ่งปัน ติดตามนะคะ

ให้ดี...มาเขียนด้วยกันดีกว่า คุณเมตตาจะบริการสอนที่โต๊ะเลยค่ะ

เมตตา