นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Trip เซี้ยงไฮ้ (ตอนที่ 3) ความสุข

Ico48

"เรื่องช๊อปปิ้ง" เรื่องเดียวกัน ก็ทำให้ทั้งทุกข์ และสุข