นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Trip เซียงไฮ้ (ตอนที่ 2)

Ico48

มีไกด์คนไทยไปด้วยไหม

ตอนที่ไปทัวร์จีน ไกด์จะเตรียมน้ำปลา มะนาว พริกไปด้วย

ได้กิน พริกน้ำปลา เกือบทุกมื้อ (ยกเว้นมื้อเช้ากินที่ รร)

เนื้อหาเต็ม: Trip เซียงไฮ้ (ตอนที่ 2)