นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Trip เซียงไฮ้ (ตอนที่ 2)

Ico48

เตือนไม่ทันว่าให้พกน้ำปลาขวดเล็กๆไปด้วยเพราะอาหารที่จีน จะจืด จนถึง จืดที่สุด

เนื้อหาเต็ม: Trip เซียงไฮ้ (ตอนที่ 2)