นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Trip เซี่ยงไฮ้ (ตอนที่ 1)

Ico48

คำว่า"สายLand" คืออะไร หรือคือ "LAN(Local Area Network" หรือเปล่า?

เนื้อหาเต็ม: Trip เซี่ยงไฮ้ (ตอนที่ 1)