นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "รถรับ" ของโรงแรมที่สุวรรณภูมิ

Ico48

แสดงว่าปกตินี่ "เดินในวัด" ตลอด

บริการทุกระดับประทับใจไม่รู้ลืม

ว่าแต่ว่าแต่รองเท้าขาดไม่เป็นไรครับ

อย่าให้คนขาดก็แล้วกัน

เราเอง