นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง

Ico48

ไปดูการสาธิตช่วงบ่าย แก๊สน่ากลัวแต่ถ้าใช้ให้เป็นรู้วิธีการก็ไม่มีปัญหา วิทยากรเตือนในเรื่อง สายแก๊ส หัวแก๊สกรณีมีหัวตัดแก๊สอัตโนมัติ ซึ่งมีอายุการใช้งานเพียง 5 ปี ซึ่งควรเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยทุกครัวเรือน