นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง

Ico48

ยังไม่มีการซ้อมหนีไฟค่ะ มีแต่ทดสอบการใช้เครื่องดับเพลิง ทดลองช่วยยกผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ทดลองปิดแก๊สกรณีแก๊สรั่ว