นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หยบร้อน ไปร้อนกว่าที่สิงคโปร์#2

Ico48

3 ผู้กล้า พิชิต CYLON สายสีน้ำเงิน...ได้ข่าวว่าลงมา..มึน เมา เรียกหา มะม่วงน้ำปลาหวานกันใหญ่เลย...