นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการ Innovation Day ครั้งที่ 1

Ico48

มาเป็นกำลังใจให้น้องปอ สู้สู้ ตามสัญญานะใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วจ๊ะ