นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รวมบันทึกใหม่ในรอบ 6 วัน (6 - 11 พฤษภาคม 55) ของ Share.psu

Ico48

ขอบคุณกับบทสรุป "คนเขียนบันทึก"

อย่างน้อย เราก็ก็รู้ว่าสิ่งที่เขียนยังคนมี

ผู้ที่ติดตาม และลำดับของบันทึกที่มี

จำนวนการเข้าอ่านจากหลายบันทึก