นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิทานอีสป : วัวกับคนฆ่าวัว

Ico48
Smarn (Recent Activities)
11 May 2012 12:53
#77149

อิอิ ...นิทานเรื่องนี้ เล่าโดยมนุษย์ นี่นา