นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ

Ico48
Smarn (Recent Activities)
11 May 2012 09:15
#77132

Ico64 ขอแสดงความคารวะ ครับท่าน

ความโง่เขลาของ "ใครที่" พัฒนาระบบการศึกษาไทย ?

ก็บ่นเรื่องนี้มานานมาก ๆ ...ได้โอกาส ร่วมแสดงความเห็นครับ

รากฐานเรื่องนี้ และมีผลต่อเนื่องในทุก ๆ วงการของไทยก็ไม่ใช่ใครที่ไหน พี่ "เคพีไอ" นั่นแหละครับ

ก็เริ่มจาก "ไครที่" ว่าจำเป็นต้องแสดง "ผลงาน" และสิ่งเดียวที่มองเห็นสำหรับในวงการศึกษาคือการ "ปฏิรูป" ซึ่งแปลตรง ๆ ว่า "รูปตรงกันข้าม" ไงครับ ของที่เคยดี ๆ อยู่ก็เลยต้องทำให้เละ...

เรื่องนี้ยาว...ครับ ค่อยกลับมาใหม่