นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย

Ico48
เกษียณศักดิ์ [IP: 180.183.168.24]
08 พฤษภาคม 2555 23:57
#77097

อุปนิสัยส่วนตัวของปัจเจกบุคคล คือสาเหตุหลักของคุณภาพในการปฏิบัติงาน

และขอบอกอย่างไม่เกรงใจว่า คนไทยส่วนใหญ่ มีนิสัยค่อนข้างห่วย

ต่อให้วางระบบงานไว้เลิศเลอเพอร์เฟ็คเพียงใด ก็ไม่สามารถรับมือได้ครับ

;)