นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่แห่งนี้นั้นมี นางฟ้าอยู่...!!!

Ico48

กด like ความเห็นพี่บุษราคัมซักที สองที

พี่ DaDa พูดถูกแล้ว หญ้ามันผิดที่สูง น้องไม่ผิด