นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: สิ่งของเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่

Ico48

เหนื่อยเหมือนกันกว่าจะได้ ใบพัดคอปเตอร์ สักอัน ต้องเอาใส้ในของลูกยางออก

แล้วต้องเจาะรูหัวท้ายและตรงกลางพลาดนิดเดียวลูกยางแตก

แต่ผมว่าโรไม้ ม้วนด้ายเย็บผ้านำมา บ้ากล้อ เอาสายยางสอดในแล้วหาลิ้นยาง

มาทำเป็นใบไถ "หมุนเกลียวยางให้แน่นแล้ววางลงที่พื้นทราย"