นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Walk Rally กับRC ที่หายไป กลุ่มเป็นต่อ B

Ico48

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ค่ะ  สำหรับ กลุ่ม 3 เป็นต่อ B ส่งการบ้านแล้ว