นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน

Ico48

...ต่างจากชาวตะวันตกที่ปล่อยลูกเรียนรู้เองจริง ๆ ที่สำคัญคือไม่ห้ามปรามในเรื่องปกติทั่วไป...

ข้อสังเกตว่าคนไทยทนุถนอมลูกมาก เหมือนไข่ในหิน เด็กเหล่านี้โตขึ้นมาดูแลตัวเองไม่เป็น

ขณะที่ฝรั่งค่อนข้างปล่อย ๆ ลูก ซึ่งจะมักพบข่าวที่ลูกหลงป่า ฯลฯ เสมอ ซึ่งฝรั่งที่รอดจนโตมาได้ จะสังเกตว่าเวลาทำอะไรอันตรายเช่น ไต่เขา แข่งรถ ฯลฯ จะมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างดี และส่วนใหญ่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ก็มักจะรอด

ต่างจากคนไทย ที่มักจะมา "ไม่รอด" เอาช่วงวัยรุ่น หรือโต ๆ กันแล้ว

"ทางสายกลาง" สำหรับผมเห็นว่าน่าจะดีที่สุด

หลาย ๆ วิชาในทางวิศวกรรม ถ้ามัวใช้เวลาสร้าง "แรงบันดาลใจ" มากไม่ ก็จะสอนไม่ทัน ต้องเสียเวลาไปอธิบายใน มคอ.5 หรือไม่ก็ต้องเขียนใน มคอ. 3 ว่า ครึ่งชั่วโมงแรก "สร้างแรงบันดาลใจ" ;=)