นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เทคโนโลยีกับชีวิตที่ดีกว่า

Ico48

ผมเห็นเรื่อง "บริการรถรับส่งฟรี" ไป-กลับ สนามบินที่จัดโดยกองอาคารฯ นะครับ แต่ถ้าไม่เข้าเวปกองอาคารเมื่อวันก่อน ก็ไม่เห็นครับ

เราเอง