นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลบคิว Print ไม่ได้

Ico48
เด็กน้อย [IP: 101.51.208.212]
29 เมษายน 2555 14:34
#76896

ไปที่โฟลเดอร์ C:\Windows\System32\Spool\Printers\ ยังไงค่ะ???

เนื้อหาเต็ม: ลบคิว Print ไม่ได้