นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แผนที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย

Ico48

ขอขอบพระคุณหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ที่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนที่

http://internet.nectec.or.th/internetmap/map/internationalmap/inetmap032012_international.jpg

http://internet.nectec.or.th/internetmap/map/domesticmap/inetmap032012_domestic.jpg

คุณนิว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุณาเปิด

http://bgp.he.net/

แล้วกดไปที่ AS.... หมายเลขของท่านเอง แล้วจึงกดดูกราฟ Graph v4 และเลื่อนเมาส์ไปวางบน AS Number ของ Web Site เป้าหมายที่ท่านสนใจ และจดว่าเส้นทางผ่าน AS ์Number ใดไปบ้าง หลังจากนั้นไปดูแผนที่ประกอบเพื่อดูว่าเส้นทางเชื่อมต่อเหล่านั้นมีขนาดวงจรเชื่อมต่อที่ความเร็วใดบ้าง หากตัวเลขที่ได้มีค่ามาก ไม่น่าจะเป็นคอขวด ก็คงเป็นที่นโยบายการจัดแบนด์วิดธ์ครับ

คุณ prasert ครับ CAT มีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดเชื่อมต่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายๆ รายทั้งในประเทศไทย และนอกประเทศไทย แต่ในยุคแห่งการแข่งขัน ISP รายอื่นๆ ก็แข่งขันขยายขนาดวงจรเพื่อให้เป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการ จากแผนผัง

http://internet.nectec.or.th/internetmap/map/internationalmap/inetmap032012_international.jpg

ขึ้นอยู่กับว่าบริการที่ผู้ใช้สนใจมากที่สุดคือ WebSite ใด เช่น Facebook, Google, Microsoft ก็ดูตามเส้นว่าขนาดวงจรของ ISP ใดขนาดใหญ่กว่าก็พอจะเป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการได้บ้าง

ขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความสนใจอ่านและตั้งคำถามครับ

(^_^)

สงกรานต์