นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบ E-doc ลดกระดาษได้จริง

Ico48

เห็นด้วยกับพี่มิ๊กกี้ค่ะ สำหรับภาควิชา/หน่วยงาน ที่ print กระดาษมาเสนอหัวหน้าภาควิชาและเวียนด้วยกระดาษ ควรจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นนำเสนอและเวียนทาง e-doc ได้แล้วค่ะ จะได้ช่วยกันประหยัดงบประมาณ