นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปลี่ยนเลนส์ต้อกระจก

Ico48
sugarcane [IP: 172.29.9.81]
22 เมษายน 2555 22:31
#76726

ขอบคุณอาจารย์ที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดตาได้ชัดเจน โดยส่วนตัวพยายามที่จะเข้าถึงผู้ป่วยเท่าที่เวลาจะอำนวย แม้จะต้องขอแก้ตัวบ้างว่าจำนวนผู้ป่วยที่มาก และการต้องทำงานแข่งกับเวลาอาจทำให้ต้องละเลยบางสิ่งบางอย่างไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ขอขอบคุณเสียงสะท้อนจริง ๆ ค่ะ