นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำอย่างไรก็ไม่ผ่าน

Ico48

เห็นหัวข้อบันทึก ตอนแรกเข้าใจว่า tiny apple จะหยิบของซะอีก :)

เนื้อหาเต็ม: ทำอย่างไรก็ไม่ผ่าน