นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คิดแบบลูกค้าและผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการ

Ico48

"คิดแบบลูกค้า" ถ้าเราเป็นผู้รับบริการต้องการอะไร ก็จัดตามที่นั้น..ขอบคุณค่ะทำให้มองเห็นภาพชัดเจนสำหรับคนที่คิดไม่ออกว่าจะจัดบริการแบบไหนดี??