นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา

Ico48
ณัฐ [IP: 118.172.234.208]
22 เมษายน 2555 09:00
#76710

ผู้รับเหมาเป็นคนเขียนสัญญา ระบุค่าปรับวันละ100บาท แต่ราคาจ้าง2.800.000บาท ซึ่งตามระเบียบแล้วไม่ถูกต้อง ผมต้องการแก้ไขสัญญาเพราะ ดูแล้วงานคงไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดแน่นอน ผมควรทำอย่างไร