นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปภูเก็ต หรือ ?

Ico48

ทั้งนี้เพื่อคำว่า "เศรษฐกิจ"

เพื่อคำว่า "เงินเข้าประเทศ"

คนท้องถิ่น พูดอะไร ทำอะไร ไม่ได้หรอกครับ เดี๋ยวจะ "เสียบรรยากาศการท่องเที่ยว" "เงิน" เข้าประเทศจะหายไป "เศรษฐกิจ" จะแย่ลง "คงตกงาน" จะเพิ่มขึ้น

สำนักส่องสุมการท่องเที่ยวทำลายธรรมชาติและประเทศสาระขัณฑ์

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ไปภูเก็ต หรือ ?