นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวัสดีปีใหม่ 2008

Ico48
  • สวัสดีปีใหม่ อาจารย์เช่นกันคะ และขอให้พรปีใหม่ดังกล่าวมอบให้แก่อาจารย์ด้วยคะ
เนื้อหาเต็ม: สวัสดีปีใหม่ 2008