นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบ E-doc ลดกระดาษได้จริง

Ico48

ที่สำคัญที่สุด คือ ผู้ใช้ต้องเปิดอ่านค่ะ ถือเป็นภาระงานที่สำคัญ....ไม่เช่นนั้นจะตกข่าว.... ระบบดีก็ไม่ work