นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประวัติน้ำท่วมหาดใหญ่

Ico48

ถ้าจำไม่ผิดปี 2549 ก็ท่วมเหมือนกันนะครับ

แต่ปีนั้นในเมืองไม่ท่วม หรือน้ำเข้าสาย 1 2 3 นิดหน่อยแต่งวดเร็ว ท่วมรอบนอก/ ทางฝั่งหาดใหญ่ใน

หมู่บ้านลัดดานิเวศน์ (หลังโรงเรียนนานาชาติหาดใหญ่) น่าจะอยู่ระดับหน้าอกครับ

เราเอง