นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบ E-doc ลดกระดาษได้จริง

Ico48

ขอบคุณในข้อมูล และการดำิเนินการ

ข้อมูลนี้เป็นเฉพาะการประหยัดกระดาษ แต่หากคิดถึงที่มาของกระดาษ จะประหยัดพื้นที่ปลูกต้นไม้ การใช้น้ำ สารเคมี การขนส่ง ฯลฯ อีกมากมาย และหากช่วยกันทุกคณะ ทุกหน่วยงาน คงมหาศาล

การใช้ edoc ช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ไม่ต้องรอคนเดินส่งหนังสือ ผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้พร้อมกัน คือผู้ดูเอกสารได้พร้อม และที่ไหน เวลาใดที่สะดวก และลดภาระคนเิดนหนังสือ และลดเวลารอหนังสือ

การมีระบบ ต้องร่วมกันใช้ให้คุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน