นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบ E-doc ลดกระดาษได้จริง

Ico48
Monly (Recent Activities)
18 April 2012 21:15
#76634
  • การนำเครื่องมือที่อยู่ใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้กับงานที่เหมาะสมจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 
  • การลดการใช้กระดาษด้วยวิธีนี้ ทำได้ไม่อยาก  เพียงแต่เราต้องเข้าใจงาน  และนำมาใช้อย่างเหมาะสม   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ คณะฯ ได้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารอัตโนมัติมาให้บริการถึงที่สำนักงาน   ทำให้เรามีความสะดวกมากขึ้น 
  • นอกจากนี้เครื่องถ่ายเอกสารอัตโนมัตินี้ สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น ถ่ายเอกสาร สแกน และพริ้นเอกสาร  (ส่วนนี้หากใช้น้อย ดีที่สุด  โดยไปจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนค่ะ