นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

Ico48
สุนิสา สมานประธาน [IP: 125.25.40.125]
15 เมษายน 2555 17:20
#76564

ในสัญญาจ้างส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน แต่กรรมการนัดประชุมตรวจรับประมาณวันที่ 10-15 ของเดือนถัดไป อย่างนี้ผิดระเบียบพัสดุหรือเปล่าคะ จึงส่งผลให้มีการแก้ไขงานช้า เป็นผลให้การเบิกจ่ายช้ามากๆ เนื่องจากประธานกรรมการตรวจรับนัดประชุมช้า