นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเป็นผู้บริหารนั้นยากหรือไม่

Ico48

เป็นเรื่องดีๆ เหมาะกับวันหยุดยาวแบบนี้นะคะ

ในหลวงเคยตรัสว่า หากอยากให้บ้านเมืองดี ก็ต้องช่วยกันหาคนดีๆ มาบริหารบ้านเมือง

โดยส่วนตัวคิดว่า เราต้องช่วยกันค่ะ ช่วยกันผลักดันคนดี ให้คนที่คิดถึงส่วนรวมมาบริหารองค์กรของเรา

ก่อนที่จะเกิดยุค "สังคมมันแย่ เพราะคนดีอยู่เฉยๆ"

และหากเราคิดแค่ว่า "ถ้าอยากให้องค์กรดี แค่ทำตัวให้ดีก็เพียงพอแล้ว" คงไม่ได้

หากแต่ต้องคว้าโอกาส ที่จะมีอำนาจเข้ามาบริหาร เพื่อที่จะได้นำสิ่งดีๆ มาใช้บริหารองค์กร

ดิฉ้นเพียงแค่รู้สึกเสียดาย ผู้บริหารบางท่านมีอำนาจ แต่ไม่ใช้อำนาจนั้นเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับองค์กรค่ะ

(ปล. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้นำทุกระดับ ทั้งระดับหน่วยงานไปจนถึง ...)