นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเป็นผู้บริหารนั้นยากหรือไม่

Ico48

ถ้าเป็นคุณเมตตา

อยากมีโอกาส "ได้เป็น"

มากกว่า อยากมีโอกาส "ได้ลง" คร้า!

อิ...อิ...