นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "นาย" กับ "ลูกน้อง" สภาพแวดล้อมของกันและกัน

Ico48

ต้องยอมรับ ว่าเค้าเขียนได้ดีจริงๆ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

ในหน่วยงานของตนเอง ค่อนข้าวใกล้เคียงกับ 6 และ 7 ข้อของ เจ้าของบันทึกอยู่

 

แต่ในฐานะที่เป็นลูกน้อง (ที่คิดว่าดี) มาหลายปี และเป็นหัวหน้า (ที่ยังไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า) มาหลายเดือน คิดเห็นตรงกับป้าจิ๊บที่สุดเรื่อง ความปรารถนาดีกับองค์กร ที่ทุกคนพึงมี

 

แต่เรื่องความคิด บุคลิกส่วนตัว ของคนอื่นที่ไม่ยอมแก้ไข (ที่ขัดต่อการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ) นี้บางทีก็ยากก็ที่จะทำใจให้ร่วมงานกันได้ แต่ก้คงต้องไม่ยึดติดตามที่ป้าจิ๊บกล่าวไว้

 

ให้กำลังใจตนเองมากๆ ปล่อยว่าเสียบ้าง มองเรื่องงานเป็นหลัก หาข้อดีของเพื่อนร่วมงานบ่อยๆ แล้วทุกอย่างคงจะดีเอง...มั้งครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"